D – klas (debutanten)

In de D – klas trainen enkel honden die het officiële brevet van de K.K.U.S.H. behaald hebben.
Alle mogelijke variaties van de verschillende onderdelen uit het GP (Gehoor-
zaamheidsProgramma) worden uitgeprobeerd.
Deze honden kunnen deelnemen aan de talrijke wedstrijden doorheen heel België.